27. neděle v mezidobí

Společné téma: Neztrácejme víru, věčná odměna nás nemine.

Inspirace pro děti: Můžeme s dětmi koupit hořčičná semínka, aby děti viděly, jak jsou semínka malá. Můžeme semínka zasadit do vaty či do hlíny, aby děti už po pár dnech viděly, jak vysoká rostlina vzejde z tak malého semínka.

Příběh: Bůh dal učedníkům veliký dar, dar víry, a Ježíš jim řekl, aby za svou službu Bohu nečekali zvláštní ohodnocení. Víru přece přijali ze své svobodné vůle. Pro ty, kteří Bohu uvěří, je odměna připravena v nebi.

Milan si zvolil úkol, cíl (zalévání květin) a očekával, že za jeho plnění bude dostávat odměny, pochvaly, které by ho v péči o květiny povzbuzovaly. Během roku se však žádné nedočkal. Odměna přišla až za dlouho, na konci a v tak krásné podobě, kterou Milan ani nečekal.

Věta týdne: Požehnán buď muž, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom u vody, nepřestává nést plody. (Jer 17,7-8)

Hádanka: OSTRUŽINA